MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa ta jest niezbędna do przygotowania planu zagospodarowania terenu będącego załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest opracowaniem powstałym na podstawie mapy zasadniczej na której nanoszone są dodatkowo elementy opracowań planistycznych, wyniki pomiarów terenowych, czy informacje o projektowanym uzbrojeniu terenu. Na etapie projektowania inwestycji służy jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego, jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykorzystuje się ją również m. in.przy projektowaniu przyłączy do budynku oraz innych elementów zagospodarowania terenu. W zależności od wymagań klienta oraz projektanta na mapie istnieje możliwość umieszczenia treści dodatkowej uwzględniającej potrzeby planowanej inwestycji. Mapa do celów projektowych może być wykoanna w formie numerycznej (cyfrowej) lub standardowej (analogowej-papierowej).

Proces tworzenia mapy do celów projektowych:

1. Przekazanie informacji dotyczących położenia działki (miejscowość, obręb, nr działki) oraz uzgodnić zakres aktualizacji mapy dla inwestycji.

2. Po uzyskaniu od Państwa tych informacji przekazujemy ofertę obejmującą cenę oraz przewidywany termin wykonania opracowania.

3. Jeżeli zaakceptują Państwo naszą propozycję prosimy o potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłając do nas wiadomość mailową na adres kontakt@geodezjawektor.pl. Fakt otrzymania zlecenia potwierdzamy odpowiadając na Państwa wiadomość. Na tym etapie nie pobieramy żadnych zaliczek – rozliczymy się dopiero kiedy wykonamy swoją pracę.

4. Po uzyskaniu od Państwa zlecenia zgłaszamy pracę geodezyjną w odpowiednim, Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Posiadając materiały otrzymane z Ośrodka wykonujemy aktualizację mapy zasadniczej w terenie. Pomiarowi podlegają wysokości terenu, skarpy, drzewa oraz inne elementy naziemne oraz nadziemne nie występujące na mapie oraz elementy uzgodnione ze zleceniodawcą.

6. W trakcie tworzenia mapy do celów projektowych sprawdzamy czy w ustalonym zakresie aktualizacji mapy znajdują się projektowane sieci uzbrojenia terenu. Umieszczamy niezbędne informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli w danym miejscu obowiązuje taki plan. Ustalamy, czy dla danej działki występują służebności gruntowe.

7. Sporządzoną dokumentację przekazujemy do Ośrodka w celu weryfikacji poprawności.

8. Po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji mogą Państwo odebrać od nas gotową mapę do celów projektowych opatrzoną wymaganymi klauzulami