TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Tyczenie obiektów budowlanych – to kolejny krok w procesie budowlanym polegający na wskazaniu na działce dokładnego usytuowania obiektu zgodnie z projektem. Wytyczeniu podlegają osie lub kontury budynku, sieci oraz urządzenia uzbrojenia terenu. Na życzenie inwestora wytyczyć możemy również inne potrzebne obiekty.

Przebieg tyczenia obiektów budowlanych:

1. Należy przekazać nam Plan Zagospodarowania Terenu (PZT), rzut fundamentów, rzut parteru oraz informacje dotyczące położenia działki ( miejscowość, obręb, nr działki).

2. Po opracowaniu otrzymanych dokumentów przystępujemy do tyczenia.

3. W oparciu o informacje z dokumentów oraz z tyczenia wykonujemy szkic tyczenia, który następnie przekazujemy kierownikowi budowy lub inwestorowi.