PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części gruntu. Oznacza to rozdzielenie działki poprzez ustalenie nowych granic bez zmiany dotychczasowego właściciela. Podziału może dokonać właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.

Przebieg podziału nieruchomości:

1. Po uzgodnieniu warunków cenowych oraz terminu wykonania mapy, prosimy o przesłanie na adres kontakt@geodezjawektor.pl „zlecenia” zawierającego informacje dotyczące umiejscowienia działki ( miejscowość, obręb, nr działki).

2. Zgłaszamy pracę geodezyjną w odpowiednim, Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Posiadając niezbędne materiały wykonujemy, zgodnie z Państwa propozycją, wstępny projekt podziału nieruchomości. Wstępny projekt podziału zostaje złożony do gminy, która wydaje postanowienie zatwierdzające go.

4. Przystępujemy do wykonania prac terenowych (m. in. odszukanie i pomiar istniejących znaków granicznych) w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi . Jeżeli w zasobach danych geodezyjnych nie ma odpowiednio dokładnych danych o przebiegu granic musimy przeprowadzić ich ustalenie. W trakcie tych czynności m. in zawiadamiane są osoby zainteresowane (właściciele sąsiednich nieruchomości) o przeprowadzanych czynnościach przyjęcia granic.

5. Wykonujemy projekt podziału nieruchomości oraz sporządzamy dokumentację, podlegającą weryfikacji Ośrodka.

6. Zatwierdzony przez Starostę projekt podziału stanowi załącznik do wniosku o podział nieruchomości który jest składany przez właściciela działki do właściwej terytorialnie gminy.